Виділені (зарезервовані) IP-адреси

Розглянемо IP-адресацію протоколу IPv4 (рис.2). IP-адреса може бути записана у двох форматах – двійковому (binary) та десятковому з точковими розділювачами (dotted decimal notation). Остання форма використовується як зручніша для сприйняття в порівнянні з бінарною формою. Кожна IP-адреса має довжину 32 біти і для зручності її поділяють на чотири октети, що відділяються один від одного точками. Кожен октет представляє десяткове число в діапазоні від 0 до 255. Ці 32 розряди IP-адреси містять ідентифікатор мережі (network ID) та ідентифікатор хоста (host ID).

Ідентифікатор мережі визначає фізичну мережу, він є однаковим для усіх вузлів в одній мережі і унікальний для кожної з мереж, включених в об Виділені (зарезервовані) IP-адреси'єднану мережу.

130.107.2.23 десяткова форма

10000010 01101011 00000010 00010111 двійкова форма

ідентифікатор ідентифікатор

мережі вузла

Рис. 2. Представлення IP-адреси 130.107.2.23 в десятковій та двійковій формах.

Ідентифікатор вузла являє собою адресу конкретного вузла в цій мережі.

Кожен хост повинен утримати унікальну адресу в глобальній комп’ютерній мережі Internet у вигляді IP-адреси. Для кінцевого користувача чи організації IP-адресу чи відповідно діапазон IP-адрес може надавати регіональний Internet сервіс-провайдер (ISP) (фірма, що надає послуги Internet і є точкою входу в Internet (POP)), причому організації виділяється блок IP-адрес, що відповідає розміру її мережі. Слід зазначити, що хоча й вся інформація, отримана з Internet, є безплатна, проте послуги за Виділені (зарезервовані) IP-адреси користування Internet є платні. Причиною цього може служити хоча би той факт, що ISP є суб’єктом підприємницької діяльності. Тому природно, що за кожну зареєстровану IP-адресу слід платити і ця оплата буде прямо пропорційна до кількості зареєстрованих IP-адрес.

ISP у свою чергу повинен отримати діапазон адрес для надання їх клієнтам в організації RIPE_NCC (Регіональний інтернет реєстр, що забезпечує видачу IP-адрес для Європи), який координує розподіл IP-адрес в мережі Internet, або ж в Мережевого інформаційного центру INTERNET (InterNIC).

В протоколі IPv4 існує п'ять класів IP-адрес у відповідності з різними розмірами комп'ютерних мереж Виділені (зарезервовані) IP-адреси. Клас адреси визначає, які біти відносяться до ідентифікатора мережі, а які – до ідентифікатора вузла. Також клас визначає максимально можливу кількість вузлів у мережі.

Класи IP-адрес ідентифікують по значенню першого октету адреси наступним чином (див. рис.3).

Адреси класу А назначаються хостам дуже великих мереж. Старший біт в цих адресах завжди рівний нулю. Перший октет присвоюється організацією InterNIC і модифікації не підлягає. Решта три октети містять ідентифікатор вузла.

Адреси класу В назначаються хостам великих та середніх по розміру мереж. Два старші біти в цих адресах завжди рівні двійковому значенню 10. Два перші октети присвоюються організацією InterNIC і модифікації не Виділені (зарезервовані) IP-адреси підлягають. Решта два октети містять ідентифікатор вузла.

Адреси класу С застосовуються в невеликих мережах. Три старші біти в цих адресах завжди рівні двійковому значенню 110. Три перші октети присвоюються організацією InterNIC і модифікації не підлягають. А останній четвертий октет є ідентифікатором вузла.Кількість мереж, кількість хостів в цих мережах та діапазон значень ідентифікаторів мереж для класів А, В та С наведені в таблиці 1.

Класи D та E мають специфічне призначення. Адреси класу D призначені для групових повідомлень. Чотири старші біти в цих адресах завжди рівні двійковому значенню 1110. Решта біт означають конкретну групу отримувачів і не діляться на частини. Пакети з Виділені (зарезервовані) IP-адреси такими адресами розсилаються вибраній групі хостів в мережі.

Клас E – є експериментальний і зарезервований для майбутнього використання, наразі не використовується. Чотири старші біти в цих адресах завжди рівні двійковому значенню 1111.

0xxxxxxx

******** $$$$$$$$ $$$$$$$$ $$$$$$$$ Клас A: 1 - 126

InterNIC адміністратор мережі

10xxxxxx

******** ******** $$$$$$$$ $$$$$$$$ Клас B: 128 - 191

InterNIC адміністратор

мережі

110xxxxx

******** ******** ******** $$$$$$$$ Клас C: 192 - 223

InterNIC адміністра-

тор мережі

1110xxxxx Клас D: 224 - 239

1111xxxxx Клас E: 240 - 247

Умовні позначення: * - цей біт присвоюється організацією RIPE_NСС чи InterNIC і зміні не підлягає $ - цей біт присвоюється системним адмі- ністратором x – будь-яке значення біту

Рис. 3. Класи мереж Internet.

Таблиця 1


documentaiegxdh.html
documentaiehenp.html
documentaiehlxx.html
documentaiehtif.html
documentaieiasn.html
Документ Виділені (зарезервовані) IP-адреси